Gjika & Associates

Logo_Gjika & Associates
Gjergji Gjika_Gjika B&W

Gjergji Gjika

Managing Partner

ggjika@gjika-associates.com